Kanalų gydymas

Klinikoje kanalų gydymą atlieka gydytojai odontologai. Sudėtingų (lenktų, užkalkėjusių ir kt.) kanalų gydymą, pergydymą, svetimkūnių išėmimą atlieka gydytojas endodontologas. Tam naudojamas mikroskopas, kuris padeda gydytojui matyti daug kartų padidintą ir apšvIestą vaizdą.

Klinikoje kanalų suformavimui, paruošimui naudojami mašininiai bei ultragarsiniai instrumentai.

Kanalai plombuojami gutaperča lateralinės kondensacijos būdu arba „karšta“ gutaperča (Calamus „Maillefer“). „Karštos“ gutaperčos plombavimo būdas padeda geriau užpildyti ne tik pagrindinį kanalą, bet ir papildomus kanalus.

© R.Ramonienės odontologijos klinika, 2015
Sprendimas: